Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
KAD - Kadrovska evidencija

Program KAD namenjen je kadrovskoj evidenciji zaposlenih, uz evidenciju svih kadrovskih promena i štampanje rešenja. Program je koncipiran tako da se maksimalno prolagođava potrebama korisnika. Kroz njega možete pratiti osnovnu kadrovsku evidenciju, propisanu Zakonom, ali takođe i ostale kadrovske promene koje mogu biti od interesa za jedno preduzeće. Program sadrži veliki broj šifarnika, koje korisnik sam definiše i po kojima prati promene i izveštaje. To su šifarnici: država, republika, mesta, opština, zanimanja, kvalifikacija, radnih odnosa itd. Omogućena je precizna definicija organizacione strukture preduzeća i to preko organizacionih jedinica i radnih mesta.

Sve vrste kadrovskih promena definišu se u šifarniku kadrovskih promena. Treba uneti šifru i naziv promene, odrediti da li ona ulazi u redovan staž ili ne, da li se kadrovskom promenom menja radno mesto i da li se menjaju bodovi radnika. Na taj način korisnik može na osnovu potreba svoje firme da definiše godišnje odmore, plaćena i neplaćena odsustva, upućivanja na rad u inostranstvo, promene radnih mesta, vojne vežbe, bolovanja na teret preduzeća i na tereta zavoda ...

Svaku kadrovsku promenu prati i odgovarajući obrazac koji korisnik može formirati prema svojim potrebama u MS Wordu, i pridružiti programu KAD. Ukoliko u šifarniku obrazac pridružite određenoj kadrovskoj promeni dovoljno je da u programu KAD izaberete kadrovsku promenu, unesete broj rešenja, matični broj radnika i period na koji se odnosi promena; obrazac iz MS Worda će biti automatski popunjen i odštampan.

Matični podaci se vode kako o zaposlenima tako i o osiguranicima, i drugim članovima porodice, što predstavlja osnovu za raznovrsne izveštaje. Matični podaci o zaposlenima sadrže osnovne podatke (ime, prezime, pol, matični broj, broj radne knjižice i lične karte kao i zanimanje i kvalifikacija), podatke o boravištu i prebivalištu, minulom radu, poslovima koje je zaposleni obavljao, a mogu se uneti i fotografije zaposlenih. U okviru matičnih podataka nalazi se kompletna Zakonom propisana evidencija, ali i dodatna evidencija ostalih podataka koje mogu biti od značaja.

Prezentacija
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, pozivamo Vas da zakažete prezentaciju u našim prostorijama. Tako ćete moći da pogledate naše programe i saznate sve što Vas zanima.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.