Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
KOM - Poslovi komercijale

Program KOM za automatizaciju poslovanja komercijale, povezan je sa ostalim delovima informacionog sistema. Koristi iste šifarnike komintenata, šifarnike artikala, razne šifarnike iz programa za robnomaterijalno knjigovodstvo (ROK) i fakturisanje (FAKT), ugovore o delu iz programa DUGA itd. Za formiranje temeljnica i izveštaja koriste se kako poodaci proknjiženi u okviru ove aplikacije, tako i podaci iz finansijskog knjigovodstva (FIPO), fakturisanja, otpreme i nabavke.

Aplikacija pokriva dva segmenta poslovanja komercijale: nabavku i prodaju.

1. Nabavka: prihvatanje i obrada zahteva za nabavkom iz raznih delova sistema (proizvodnja, robno materijalno, prodaja, prodavnice, kritične zalihe). Formiranje porudžbina. Veza sa MS Wordom koja se opciono može koristiti za štampanje kompleksnih porudžbina. Ažuriranje pristiglih kolicina, automatsko formiranje naloga za knjiženje promena u robno materijalnom knjigovodstvu na osnovu porudžbenica i obrađenih zahteva za nabavkom. Prioriteti nabavke. Ugovori sa dobavljacima. Minimalne i maksimalne zalihe.

2. Prodaja: evidencija zahteva kupaca, obrada zahteva, formiranje ponuda i predračuna. Veza sa MS Wordom koja se opciono može koristiti za štampanje kompleksnih ponuda i predračuna. Evidencija uplata predračuna, aktiviranje i automatsko formiranje naloga za proizvodnju u proizvodnji ili naloga za otpremu, na osnovu prihvaćenih/uplaćenih predračuna ili ponuda. Ugovori sa kupcima. Za slučaj da u svoj informacioni sistem imate uključen i B2B aplikaciju, tada će se zahtevi koji stižu iz B2B aplikacije slivati na ovo mesto i moći će da budu obrađeni kroz sistem. Možete podesiti prioritete kupaca u ovakvoj aplikaciji, što će se odraziti na reakciju sistema na zahtev koji dolazi iz B2B aplikacije: on se može tretirati kao zahtev kupca (nakon kojeg treba formirati ponudu, predračun itd), kao zahtev za slanjem predračuna ili kao zahtev za izradom otpremnice. Prilikom postavke B2B aplikacije, samo ćete prema prioritetu kupca odrediti kako sistem treba da reaguje na zahtev koji stiže iz B2B aplikacije.

Program sadrži veliki broj izveštaja kako iz ove aplikacije, tako i iz ostalih delova informacionog sistema, koji su važni za komercijalno poslovanje.

Prezentacija AB Soft poslovnog modula: KOM

Prezentacija
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, pozivamo Vas da zakažete prezentaciju u našim prostorijama. Tako ćete moći da pogledate naše programe i saznate sve što Vas zanima.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.