Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
DUGA - Ugovori

Iz programa DUGA prate se ugovori koje zaključujete sa svojim komintentima. Ugovori mogu biti:

  • ugovori prodaje (robe ili gotovih proizvoda),
  • nabavke,
  • za usluge drugih pravnih lica (npr. usluge održavanja),
  • ugovori o delu kao i
  • ostali ugovori.

Nakon što na ovom mestu unesete osnovne podatke o ugovoru i eventualno šta je i na koji period dogovoreno, iz ostalih delova sistema podatak postaje vidljiv, pa se pozivanjem na ugovore komintenata kod izrade ostale dokumentacije, automatski formira kartica ugovora, kako naturalnih pokazatelja, tako i finansijskih. Na primer, kod izrade otpremnice - fakture pozvaćete se na ugovor po kojem radite otpremu, a informacija o tome biće prosleđena i na finansijsku karticu komintenta. Ove informacije pratiće se između ostalog, i iz programa DUGA, da biste mogli da pratite šta je ugovoreno, a šta je izvršeno.
Na ovaj nacin, DUGA ima upliva u skoro sve delove IS - iz nje se unose ugovori, i nakon toga prati realizacija koja nastaje u ostalim delovima IS. Iz same DUGE prate se i ostale pravne promene po nekom ugovoru - aneksi i razni događaji tipa sudskih procesa i ostalog. Na ovaj nacin formira se još jedna komponenta kartice ugovora, a koja ne potiče od finansijskih ili naturalnih promena, već čisto pravnih.
Kada je reč o ugovorima o delu, tada se na osnovu unetih podataka o ugovoru o delu, mogu obračunati porezi i doprinosi i odštampati potrebna dokumentacija.
Pored ovih, DUGA ima i druge interesantne izveštaje, a iz nje možete uvek pogledati izgled dokumenta u originalu.

Prezentacija
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, pozivamo Vas da zakažete prezentaciju u našim prostorijama. Tako ćete moći da pogledate naše programe i saznate sve što Vas zanima.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.