Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
BLAD - Blagajna

Program BLAD je namenjen automatizaciji vođenja blagajne u preduzećuma. U okviru iste aplikacije možete voditi:

  • blagajne dinara,
  • devizne blagajne,
  • blagajne čekova građana i
  • druge blagajne (npr. blagajna benzinskih bonova).

U toku izrade dnevne blagajne, štampa se nalog blagajni za uplatu ili isplatu. Svaka promena u blagajni može se šifrirati radi praćenja statističkih i drugih izveštaja.
U slučaju blagajne čekova građana, program automatski vodi računa o dospeću čekova za slučaj plaćanja na poček i formira specifikacije čekova po bankama.
Program omogućuje vođenje i štampanje dnevnika dnevne i glavne blagajne. U slučaju da koristite program za finansijsko poslovanje FIPO, možete voditi blagajnu sa kontiranjem, koristeći kontni plan i organizacione jedinice definisane u tom programu. Tada će po zaključenju svake dnevne blagajne, nalog za knjiženje biti automatski prosleđen u program FIPO.

Iz programa BLAD se evidentiraju, obračunavaju i štampaju putni nalozi. Prilikom unosa putnog naloga u evidenciju, može se evidentirati i isplaćena akontacija što će se automatski preneti kao nalog za isplatu u dnevnu blagajnu, a iz nje u FIPO na knjiženje u glavnu knjigu. Kod konačnog obračuna, obračunavaju se dnevnice prema broju provedenih dana (sati) na službenom putu, uključuju i gotovinski računi i prenose nalozi za isplatu u dnevnu blagajnu, odnosno za knjiženje u program FIPO. Ako je iznos isplaćenih dnevnica ili ukupan mesečni iznos naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe veći od zakonom pripisanog neoporezivog iznosa, preneće se nalog za obračun poreza i doprinosa da dohodak građana u aplikaciju DUGA iz koje se može raditi obračun ugovora o delu. Iz aplikacije DUGA se štampaju i svi ostali obrasci vezani za obračun poreza i doprinosa, ali i formira nalog za knjiženje zaduženja po osnovu plaćanja poreza i doprinosa.

Prezentacija AB Soft poslovnog modula: BLAD

Prezentacija
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, pozivamo Vas da zakažete prezentaciju u našim prostorijama. Tako ćete moći da pogledate naše programe i saznate sve što Vas zanima.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.