Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
OSA - Osnovna sredstva

Program OSA namenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava na proizvoljnim kontima. Zaduženja osnovnih sredstava se mogu voditi po organizacionim jedinicama i po računopolagačima.

Izrada popisa, pretraživanja i finansijski i količinski izveštaji su mogući po kontima, po grupama otpisa, po radnim jedinicama, po računopolagačima, kao i po kombinacijama ovih podataka. Svi podaci o evidentiranim osnovnim sredstvima su dostupni na ekranu i štampaču. Na isti način se mogu pregledati i kartice osnovnih sredstava. Program omogućuje rashod osnovnih sredstava i promenu vrednosti. Ako svojim aktima imate propisanu procenu vrednosti za neka osnovna sredstva, ovo takođe možete uraditi iz aplikacije OSA i to na nekoliko načina.

Iz programa se vodi i evidencija poreske amortizacije, kao grupni i pojedinačni otpis.
U toku godine možete raditi predračun otpisa, a na kraju svake godine prilikom popisa, program će za svako osnovno sredstvo izračunati otpis u bilansnoj i poreskoj evidenciji. Pri tome je moguće odštampati popisnu listu, po kojoj se vrši popis, obračunati i odštampati konačnu popisnu listu koja sadrži rezultate sračunate amortizacije, kao i OA obrazac. Knjiženjem popisa, podaci se knjiže u bilansnoj i poreskoj evidenciji programa OSA, i u glavnu knjigu programa FIPO

S obzirom da je aplikacija deo šireg programskog sistema, iz aplikacije MAT možete evidentirati trebovanje potrošnog materijala ili alata po osnovnim sredstvima, a iz aplikacije POGS, korišćenje osnovnog sredstva u procesu proizvodnje. Jedinstvena kartica osnovnog sredstva prikazaće promene koje su se nad nekim osnovnim sredstvom dogodile u bilo kom delu poslovnog sistema.

Prezentacija AB Soft poslovnog modula: OSA

Prezentacija
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, pozivamo Vas da zakažete prezentaciju u našim prostorijama. Tako ćete moći da pogledate naše programe i saznate sve što Vas zanima.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.