Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Poslovni procesi

U svakom preduzeću bez obzira na delatnost, korektno ispunjavanje obaveza zaposlenih stručnjaka i uspešno obavljanje poslova ima kao preduslov dostupnost informacije na pravom mestu i u pravom trenutku. U AB Soft poslovnom sistemu, tok informacija i poslovni tok rešeni su na takav način da jedan završen poslovni proces, automatski generiše informaciju koja je ulazni podatak za sledeći poslovni proces.

Kao primer, možemo analizirati tretman interesovanja kupca. Najpre, u sistemu se beleži da je kupac pokazao interesovanje za neki proizvod ili uslugu. Nakon toga, komercijala dobija signal da postoji interesovanje nekog kupca koje treba obraditi. Na osnovu unetih podataka formira se ponuda. Prihvaćena ponuda generisaše zahtev za izradom predračuna. Za slučaj da se preduzeće bavi proizvodnjom gotovih proizvoda tipa sklopova i da je sastavni deo ponude bio i takav gotov proizvod, kod prihvatanja ponude automatski će se generisati i zahtev za proizvodnju, koji dalje ide svojim poslovnim tokom (lansiranje, nalog za trebovanje, evidencija iz proizvodnje, ulazak u magacin gotovih proizvoda). Sa druge strane, predračun će generisati poslovni tok za praćenje naplate, otpremu gotovog proizvoda, fakturisanje itd. Avansna uplata kupca biće signal za generisanje fakture za avansnu uplatu, koja će biti uzeta u obzir kod izrade konačnog računa. PDV evidencija se automatski formira.

Poslovni procesi u sistemu ne egzistiraju samostalno, već se sastoje od niza koraka u koje je uključena kako tehnička podrška, tako i ljudski faktor, a ne treba zaboraviti ni objektivne okolnosti. Praćenje uspešnosti izvođenja ovih koraka od velikog je značaja za uspešno izvršenje svakog pojedinog zadatka koji se postavlja pred zaposlene u preduzeću, što u krajnjoj liniji vodi praćenju uspešnosti poslovanja firme kao celine.

AB Soft poslovni informacioni sistem pruža mogućnost da se informacije o svakoj izvršenoj akciji od strane svakog zaposlenog, a koja je od važnosti za funkcionisanje nekog poslovnog toka, beleži i na taj način rezultat saopštava ostatku poslovnog sistema. Moguće je za svaki dan planirati akcije i formirati plan obaveza. Svaka generisana obaveza naslovljava se na grupu korisnika ili na određenog korisnika. Poruka o novoj obavezi šalje se e-mailom i potrebno je da primalac poruke potvrdi prijem, nakon čega će biti evidentirano da je obavezu prihvatio. Ukoliko korisnik ne potvrdi prijem poruke, nakon izvesnog vremena biće mu prosleđena ista poruka preko SMSa, čime se prevazilazi problem terenskog rada. Za ovako formirane obaveze prati se izvršenje i status. Ukoliko se tako definiše, jedna završena obaveza može da kreira čitav lanac drugih obaveza.

Kontrolom se lako može imati uvid u to do koje faze je stigao neki poslovni proces, ko je u okviru tog procesa izvršio svaku kariku u lancu obaveza, kao i kakve su napomene vezane za izvršenje pojedinih obaveza. Takođe, pregledom periodičnih podataka može se doći do veoma korisnih statističkih informacija o uspešnosti obavljanja poslovnih obaveza.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.