Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Rešenje BAR standard

BAR standard je rešenje modularnog tipa. Svaki modul je posebna funkcionalnost koja se može uključiti u informacioni sistem nezavisno od toga koje ostale funkcionalnosti su uključene.

U stanradnoj ponudi AB Soft aplikacija za mobilne uređaje iz grupe BAR standard postoje sledeće funkcionalnosti:

1. Unos podataka o prijemu robe (Mobil-ROKPRIJ)
2. Priprema podataka za izradu predračuna (Mobil-ROKPRED)
3. Mobilni Show-room (Mobil-ROKSHOW)
4. Evidencija po porudžbini (Mobil-ROKNAR)
5. Popisna lista osnovnih sredstava (Mobil-OSAPOP)
6. Popisna lista u VP magacinu (Mobil-ROKPOP)
7. Popisna lista u maloprodaji (Mobil-ROKPOPMP)
8. Popis alata i sitnog inventara (Mobil-MATPOP)
9. Nalog za povraćaj (Mobil-ROKPOVRAT)
10. Evidencija zaduženja ambalažom na terenu (Mobil-EVA)
11. Izveštaji prodavcima na terenu tipa planirano / ostvareno na dnevnom i mesečnom nivou (Mobil-I-KOM)

Svaka od funkcionalnosti se nezavisno instalira i povezuje se sa onim delom informacionog sistema kojem odgovara.

Da bi neka aplikacija mogla da preuzima podatke sa mobilnog uređaja potrebni su izvesni uslovi:

Aplikacija najpre treba da bude osposobljena da može da prepozna i prihvati podatke. Za to se dodaje posebna logika u bazu podataka, koja omogućuje da se neke opcije u aplikaciji ponašaju drugačije.
Treba obezbediti dodatne informacije aplikaciji na osnovu kojih ona prepoznaje podatke, kroz standardne operacije.

Primer BAR Standard

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.